محاسبه حق مشاوره

محاسبه آنلاین حق کمیسیون مشاوران بر اساس واریزی ماهیانه

جهت محاسبه حق کمیسیون مشاوران می توانید از ماشین حساب زیر استفاده نمایید. تعرفه ها مطابق با نرخ نامه نیمه اول سال 1400 اتحادیه املاک شمیرانات در نظر گرفته شده است.

مبلغ دریافتی شما
0 تومان